Yaygın Gelişimsel Bozukluk Destek Eğitim Programı

Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB) (ya da son dönemlerde eş anlamlısı olan adı Otizm Spektrum Bozuklukları, OSB), sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri de içeren bir spektrum bozukluğudur. Erken çocukluk döneminde başlayıp, sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında yetersizliklere sahip olma durumudur. Davranış sorunları, yineleyici, sınırlı ilgi ve davranışları kapsamaktadır. Bu durumlar ise gelişimin birçok alanını etkileyerek kalıcı ve süreğen işlev bozukluklarına yol açabilmektedir.

Kurumumuza başvuran yaygın gelişimsel bozukluklar tanısına sahipöğrencilere, her çocuk özeldir, ilkesiyle gelişim düzeyi, ilgi alanları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı) hazırlanmaktadır. Alanında uzman deneyimli kadromuz özel eğitim ilke, yöntem ve teknikleri doğrultusunda yaygın gelişimsel bozukluklar tanısına sahip bireylerin;

1.​İşlevsel becerilerin kazandırılmasına ön koşul oluşturan temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirmeleri,

2.​Sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirmeleri,

3.​Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri,

4.​İletişim becerilerini geliştirmeleri,

5.​Bağımsız çalışma ve işlevde bulunma ile organize olma becerilerini kazanmaları,

6.​Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri,

7.​Akademik becerilerini geliştirmeleri,

8.​Toplumsal yaşama katılım ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeleri için çalışmaktadır.

WhatsApp chat