Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon S.S.S.

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON”

Soru 1 : “Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetlerine İhtiyaç Duyan Birey” kime denir ?

Cevap 1 : Çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireydir.

Soru 2 : Özel Eğitim mutlaka gerekli mi ?

Cevap 2 : Her çocuk ve her yaş grubunun farklı kısıtlılık ve ihtiyaçları vardır. Genel bir değerlendirme ve tedavi planı geliştirme amacıyla özel eğitim uzmanının değerlendirmesi gerekir. Bu tanı grubundaki bozuklukların tedavisi özel eğitimdir. İlaç tedavileri eğitimi kolaylaştırmaya ya da eşlik eden sorunları ortadan kaldırmaya yöneliktir.

Soru 4 : “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)” nedir ?

Cevap 4 : Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerin; gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan özel eğitim ve rehabilitasyon programıdır.

Soru 5 : “Bireysel Eğitim ve Rehabilitasyon” nedir ?

Cevap 5 : Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerin; dil ve konuşma, zihinsel, işitsel, görsel, fiziksel, motor ve duygusal becerilerinin geliştirilmesi için konunun uzmanı tarafından verilen bire bir eğitimi ifade eder.

Soru 6 : “Grup Eğitimi ve Rehabilitasyonu” nedir ?

Cevap 6 : Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerin; dil ve konuşma, zihinsel, işitsel, görsel, fiziksel, motor ve duygusal becerilerinin geliştirilmesi için yapılan grup çalışmalarını ifade eder.

Grup Eğitimi ve Rehabilitasyonu”, seviyeleri (yaşları, gelişim özellikleri, eğitim performansları, bireysel gereksinimleri ve ihtiyaçları) birbirine yakın olan ve ortalama 4-8 çocukla yapılan eğitim şeklidir.

Soru 7 : Fizyoterapi ve rehabilitasyon nedir ?

Cevap 7 : Fizyoterapi; hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü değerlendirme ve yöntemlerdir.

Soru 8 : “Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetleri” nasıl alınır, aileyi de kapsar mı ?

Cevap 8 : “Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetleri”ne ihtiyaç duyan çocukların kısa sürede başarıyı yakalayabilmesi ancak ve ancak aile ile birlikte hareket etmek ile mümkün olmaktadır.

İlköğretim çağına gelmiş öğrencilerin sınıftaki akademik gerilik ve davranışsal anlamda sorunlarının sınıf öğretmeninin belirlemesiyle öğrenci okulun rehber öğretmeni tarafından hazırlanan eğitsel değerlendirme formu ile birlikte bağlı olduğu ilçedeki okulun rehberlik araştırma merkezine gider.

Ailesinin onayının alınmasıyla beraber özel eğitime gereksinimi olan bireylere “Rehberlik Araştırma Merkezi” (RAM)deki uzman personel “Viscar Zeka Testi” uygular. Çocuğun özel eğitme ihtiyaç durumunu belirler ve ilgili hastaneye sevk eder.

Kurumumuz” aileye yönelik hizmetler de sunmakta olup, bunlar arasında;

Aile Danışmanlığı ve Rehberlik”,

Aile Eğitimi ve Seminerleri”,

Psikolojik Danışmanlık”.

yer almaktadır.

Soru 7 : “Özel Eğitim” önerilmesi durumunda çocuğum ayda kaç seans eğitim alabilir ?

Cevap 7 “Rehberlik Araştırma Merkezi” tarafından önerilen “Eğitsel Değerlendirme Kurulu Raporu”na göre ayda 8 seans “Bireysel Eğitim”, 4 seans da “Grup Eğitimi” olmak üzere toplam 12 seans eğitim alabilir.

Soru 8 : Özel Eğitime kaç yaşında başlanmalıdır ?

Cevap 8 : Çocuğunuzun eğitsel ve tıbbi tanılaması yapıldığı gibi vakit kaybetmeden özel eğitim desteğine başlanmalıdır. Bu desteğe başlanmanın bir yaşı yoktur. Fakat bebeklik, erken çocukluk (0-3/3-6) dönemlerinde eğitime başlanması müdahale açısından çok önemlidir.

Soru 9 “Down Sendromlu Çocuklar”ın kritik gelişim dönemi nedir ve hangi yaşlar eğitim için en uygun yaşlardır ?

Cevap 9 : Bütün çocuklar da olduğu gibi, 0 – 6 yaş arası “Down Sendromlu Çocuklar”ında kritik gelişim dönemine tekabül etmektedir. Bu yaş aralığında özel eğitim programı ve fizyoterapi ile desteklenen “Down Sendromlu Çocuklar”ın gelişiminin normal çocukların gelişimine yakın seyrettiğini ve bu çocukların ileride entegrasyonunun daha kolaylaştığını, 0 – 6 yaş arası erken müdahale programları ile özel eğitim almış ve normal gelişim çizgisine ulaşmış “Down Sendromlu Çocuklar”ın normal okul ve sınıflarda eğitim görebildiklerini ortaya koymuştur.

Soru 10 : Çocuğumdaki fonematik bozukluk eğitimle giderilebilir mi ? Bunun için ne yapmalıyım ?

Cevap 10 : Evet bu tür bozuklukların giderilmesi mümkündür. Bunun için bünyesinde “Dil ve Konuşma Terapisti olan “Kurumumuz”a başvurabilirsiniz.

Soru 11 : Çocuğum sesli harflerden bazılarını (a, e, i, leri) güzel söylerken bazılarını (o, u,ü’leri, ) çıkarmakta zorlanıyor ? O’na yardımcı olmak istiyorum. Bana neler önerirsiniz ?

Cevap 11 : Gerçekten de o, u,ü’ seslerini çıkarırken dudakları yuvarlatmak gerektiğinden a, e, i, seslerine göre bu sesleri çıkarmak daha zordur.

Bu konuda Size;

İlk önerimiz “Dil ve Konuşma Terapistinden çocuktaki yetersizliğin ne olduğunu belirlemesini sağlamanız olacaktır.

Alanında bilgi ve deneyim sahibi çok iyi bir uzman kadroya sahip olan “Kurumumuz”un “Dil ve Konuşma Terapistlerinin tavsiye ve uygulamalarından yararlanabilirsiniz…

İkinci önerimiz ise “Dil ve Konuşma Terapisti”nin verdiği alıştırmaları yapmanızdır.

Soru 12 : Otizmli çocuğum konuşma güçlüğü çekiyor, bu nasıl giderilir ?

Cevap 12 : Çocuğun taklit yeteneğini kullanarak sesleri çıkarması önemlidir. Bu çocuklara model olarak eğitim verilir. Gerekirse sesleri çıkarması için fiziksel yardımda bulunulur. Sesleri çıkarmaya başladığında pekiştireç büyük önem taşır (çocuğun sevdiği yiyecek, nesne vb). Aile ve özel eğitim uzmanı birlikte çalışarak eğitime devam edilir.

Soru 13 : Çocuğum ne zaman okur ?

Cevap 13 : Özel çocuklarda okuma anlama süresi olarak farklılıklar görülür. Çocuğun bilişsel düzeyine göre okuma-yazma eğitimine başlanır. Özel eğitim uzmanı, okul ve aile iletişim kurduğunda çocuğun okuma süresinde olumlu etkiler görülür.

Soru 14 : Evde nasıl ders çalıştırabilirim ?

Cevap 14 : “Özel Eğitim Uzmanı” ile işbirliği yaparak aile evdeki eğitimi devam ettirir. Çocuğun hoşlandığı sosyal (parka gitme, sinemaya gitme vb), nesnel (oyuncak, kitap, boya kalemi vs), yiyecek pekiştirenleri okuma-yazma eğitiminde önemlidir.

Bu konularla ilgili daha fazla bilgi almak ve sormak istediğiniz diğer sorularınız için lütfen “Kurumumuz”la (0 232 486 77 47)iletişime geçiniz.

WhatsApp chat