Misyonumuz

Sahip olduğumuz yüksek kalite ve niteliklere sahip, bilgili ve deneyimli insan kaynaklarımız, tüm özel eğitim ihtiyaçlarına göre tasarlanıp inşa edilmiş eğitim kampüsümüz, insana ve çevreye saygılı ve duyarlı, yenilikçi kurumsal yönetim anlayışı ve ilkeleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi’nin genel amaçları ve özel eğitim temel ilkelerine göre hazırlanmış mevzuata uygun olarak;

  • Nitelikli, etkili ve uygun yöntemleri sunularak özel gereksinimli bireylerin bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan gelişimlerini desteklemek,
  • Bağımsız yaşam becerileri geliştirilerek toplumsal yaşamda başkalarına en az düzeyde bağımlı olmalarını sağlayacak öğretim fırsatları yaratmak,
  • Aileyi özel eğitim ve öğretim yöntemleriyle işbirliği yapabilir düzeye getirerek eğitimi yaşantısı içine taşımak,
  • Okul-Aile ilişkilerini pekiştirmek, aile içinde yaşanabilecek sorunlara yönelik rehberlik ve danışmalık hizmeti sağlamaktır.
WhatsApp chat