Kurumumuzda Uygulanan Testler

WİSC-IV (Weschler Çocuklar için Zeka Ölçeği)
AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
Metropolitan Okul Olgunluk Testi
Bender-Gessalt Görsel-Motor Algı Testi
Peabody Resim Kelime Tanıma Testi
Gessel Gelişim Figürleri Testi
D2 Dikkat Testi
Cattel 2A-3A Zeka Testi
Benton Görsel Bellek Testi
Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
WhatsApp chat