Kurucudan Mesaj

Kurucu”dan Mesaj

Değerli Sevgi Tohumları Çalışanları ve Paydaşlarımız,

Sevgi Tohumları Kurumunu devralmamızdan bu yana 3 yıl gibi kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen istikrarlı gelişim ve başarımızın ardında çok genç bir sektör olan sektörümüzde edindiğimiz kayda değer bir süre olarak değerlendirilebilecek 20 yıllık sektör deneyimi yanı sıra başta insan kaynağımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla (öğrencilerimiz, velileri, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili kurumları, finans kuruluşları, tedarikçilerimiz, vb) kurduğumuz karşılıklı saygı, sevgi, güven ile yasal çerçeve ve etik değerlere dayalı uzun vadeli hizmet ve iş ilişkileri, geniş iş bilgi ve deneyimi ile ismimizi kurumsal bir anlayış temelinde buluşturma çabaları yatmaktadır.

İlerlemeyen geride kalır, geride kalan alta düşer” ilkesinden hareketle, saygınlığımızı daha üst düzeylere taşıyarak başarılarımızı sürekli kılmak için bu anlayışı ve yapıyı korumak, dinamik ve kararlı bir yaklaşımla geliştirmek durumundayız. Faaliyette bulunduğumuz eğitim sektöründe işlerimizi yürütürken Kurumumuzun “Vizyon”, “Misyon”, “Kurumsal Değerleri ve İş İlkelerimiz”in hayata başarılı ve eksiksiz bir şekilde geçirilmesi için faaliyette bulunduğumuz eğitim sektörünün özel şartlarına göre yorumlanıp uygulanması, uygulamanın yakından izlenmesi ve zamanla daha da geliştirilmesi başta şirket ortaklarımız ve kurum yöneticilerimiz olmak üzere “Sevgi Tohumları”nın üyesi olmanın bilincinde olan tüm çalışanlarımız ve stratejik iş ortaklarımızca iyi bilinmesi ve anlaşılması, başarılarımızın kalıcılığı ve sürekliliği için hayati önem ve değer taşımakta olup, hepimizin görev ve sorumlulukları arasındadır.

Kurumumuzun ve çalışanlarımızın başarı ve geleceğinin, ortak akılla belirlediğimiz ve Kurum ortakları olarak kararlılıkla sonuna kadar arkasında duracağımız tüm strateji, politika ve hedefler ile kurumsal değerler ile iş ilkelerimizi benimseyip titizlikle hayata geçirmek suretiyle eskiden olduğu gibi yeni kurulmakta olan kurumsal ve organizasyonel yapıya daha fazla sahip çıkacaklarına ve bu yapıyı daha da ileriye götüreceklerine olan inancım tamdır.

Bu vesile ile başta çalışanlarımız olmak üzere bize bugüne kadar destek veren tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür eder, karşılıklı güvene ve uzun vadeli kurumsal ilkelere ve etik değerlere dayalı iş ilişkilerimizin artarak devamını dilerim.

Sevgi ve saygılarımla,

İnan ESEN

Sevgi Tohumları Kurucusu

WhatsApp chat