İşitme Engelliler Destek Eğitim Programı

İşitme Kaybı”, doğuştan veya sonradan olan problemler nedeniyle işitme duyarlılığında meydana gelen azalma, “İşitme Engeli” ise işitme duyarlılığındaki azalmanın bireyde ortaya çıkardığı yetersizlikler durumudur.

İşitme Özel Gereksinimli Birey, konuşma ve öğrenme sürecinin çok daha hızlı olabileceği yaşlarda işitme kaybı nedeniyle sorunlar yaşamaktadır.

İşitme kaybı, doğuştan veya sonradan olan problemler nedeniyle işitme duyarlılığında meydana gelen azalmadır. İşitme engeli ise, işitme duyarlılığındaki azalmanın bireyde ortaya çıkardığı yetersizlikler durumudur.

İşitme engeli olan birey, işitme yoksunluğu nedeniyle öğrenmeye en uygun yaşlarda, konuşma ve dili öğrenme fırsatını kaçırmakta ve hem anlama hem de konuşma becerilerinde sorunlar yaşamaktadır. Konuşma ve dil sorunlarına bağlı olarak da bilişsel, motor koordinasyon, duygusal-sosyal, eğitim-öğretim, mesleki ve toplumsal alanlarda da güçlük çekmektedirler.

Kurumumuza başvuran işitme engelli bireylere, her çocuk özeldir ilkesiyle, gelişim düzeyi, ilgi alanları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı) hazırlanmaktadır. Alanında uzman deneyimli kadromuz bu plan doğrultusunda işitme engelli bireylerin;

1.​İşitme kalıntısını en üst düzeyde kullanmaları,

2.​İşitsel algı becerilerini kullanarak yaşıtları düzeyinde dil ve konuşma becerisi geliştirmeleri,

3.​İletişim becerilerini geliştirerek günlük yaşamda kullanmaları,

4.​Okuduğunu anlama ve okuma yazma becerilerini geliştirmeleri,

5.​Temel matematik becerilerini kazanmaları,

6.​Akıl yürütme becerilerini geliştirmeleri için çalışmaktadır.

İşitme Özel Gereksinimli Birey, konuşma ve öğrenme sürecinin çok daha hızlı olabileceği yaşlarda işitme kaybı nedeniyle sorunlar yaşamaktadır.

WhatsApp chat