Hakkımızda

Vizyonumuz

Yüksek niteliklere sahip uzman kadromuzla araştırmacı insana ve çevreye saygılı ve duyarlı, bölgemizde hizmet ihtiyacı olan bireylerin bağımsız yaşam kalitesini artırmak, toplumla daha fazla kaynaşmasını ve meslek edinmelerini sağlamak suretiyle eğitim alanında Ege Bölgesinde liderliğe, Türkiye’de de daha saygın bir konuma ulaşmak ve pekiştirmektir.

Misyonumuz

Sahip olduğumuz yüksek kalite ve niteliklere sahip, bilgili ve deneyimli insan kaynaklarımız, tüm özel eğitim ihtiyaçlarına göre tasarlanıp inşa edilmiş eğitim kampüsümüz, insana ve çevreye saygılı ve duyarlı, yenilikçi kurumsal yönetim anlayışı ve ilkeleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi’nin genel amaçları ve özel eğitim temel ilkelerine göre hazırlanmış mevzuata uygun olarak;

 • Nitelikli, etkili ve uygun yöntemleri sunularak özel gereksinimli bireylerin bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan gelişimlerini desteklemek,
 • Bağımsız yaşam becerileri geliştirilerek toplumsal yaşamda başkalarına en az düzeyde bağımlı olmalarını sağlayacak öğretim fırsatları yaratmak,
 • Aileyi özel eğitim ve öğretim yöntemleriyle işbirliği yapabilir düzeye getirerek eğitimi yaşantısı içine taşımak,
 • Okul-Aile ilişkilerini pekiştirmek, aile içinde yaşanabilecek sorunlara yönelik rehberlik ve danışmalık hizmeti sağlamaktır.

Kurumsal Değerlerimiz

 • İnsan ve Memnuniyet Odaklılık
 • Bilimsellik
 • Sevgi Tohumları Kurumunun Üyesi Olma ve Takım Ruhu
 • Yenilikçi ve Öncü Olma
 • Güvenilir Olma
 • Açık, Şeffaf, Objektif ve Paylaşımcı Olma
 • Maliyet, Kalite, Rekabet, Çözüm Sonuç ve Başarı Odaklılık
 • Sorumlu Olma, İnisiyatif Alma ve Hesap Verme
 • Sosyal Sorumluluk
 • Takım Çalışması
 • Etkili İletişim Kurmak
 • Değişime Açık Olma, Yaratıcılık ve Yenilikçilik
 • Sürekli Öğrenme ve Gelişim
WhatsApp chat