Dil Ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Dil ve Konuşma Güçlüğü, bireyin, sözel, sözel olmayan veya grafik sembol-işaret sistemlerini kullanarak iletişim kurma (alma, gönderme, işlemleme, kavrama-anlama) yetisindeki kişisel, sosyal, eğitim ve iş hayatını etkileyen durumdur. Bu durumlarda işitme, dil ve konuşma süreçleri hafif düzeyden çok ağır düzeye yayılan gelişimsel ya da edinilmiş (sonradan ortaya çıkan) olarak etkilenebilir. Tıbbi nedene dayalı olabileceği gibi belirli bir nedene bağlı olmayabilir ve/veya çeşitli engel gruplarına ikincil olarak eşlik edebilir.

Alanında uzman deneyimli kadromuzla, kurumumuzda eğitim gören dil ve konuşma güçlüğü tanısına sahip bireylerin:

1.​Sesletim (artikülasyon) ve ses bilgisel farkındalık (fonolojik) becerilerini geliştirmeleri,

2.​Günlük iletişimde konuşma hızını ve ritmini işlevsel ve akıcı bir şekilde kullanmaları,

3.​Sesini kalite, perde, şiddet, rezonans, ve/veya süre gibi özellikler yönünde yaşına ve cinsiyetine uygun olarak kullanmaları,

4.​Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri,

5.​Okuma-yazma becerilerini geliştirmeleri,

6.​Günlük iletişimde alternatif ve destekleyici iletişim yöntemlerini kullanmaları hedeflenmektedir.

WhatsApp chat