Destek Eğitim(Rehabilitasyon) Programları

Dil ve Konuşma Güçlüğü

Bireylerin kendilerini ifade etme, iletişim kurma ve sosyal hayatı paylaşmalarındaki en önemli araçların başında dil ve konuşma gelmektedir.

Devamını Gör

Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü”, bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesi olarak tanımlanmakta olup, “Disleksi Okuma Güçlüğü, Disgrafi Yazma Güçlüğü ve Diskalkuli Aritmetik Bozukluk gibi farklı türlerde ortaya çıkabilmektedir.

Devamını Gör

İşitme Özel Gereksinimlilik

İşitme Kaybı”, doğuştan veya sonradan olan problemler nedeniyle işitme duyarlılığında meydana gelen azalma, “İşitme Engeli” ise işitme duyarlılığındaki azalmanın bireyde ortaya çıkardığı yetersizlikler durumudur.

Devamını Gör

Yaygın Gelişimsel Bozukluk

Birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup, erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında yetersizliklere sahip olma durumudur.

Devamını Gör

Bedensel Özel Gereksinimlilik

Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde…

Devamını Gör

Zihinsel Özel Gereksinimlilik

Zihinsel Engelli Olan Birey”, genel anlamda zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan…

Devamını Gör
WhatsApp chat