İşitme Engellilik”

İşitme Kaybı”, doğuştan veya sonradan olan problemler nedeniyle işitme duyarlılığında meydana gelen azalma, “İşitme Engeli” ise işitme duyarlılığındaki azalmanın bireyde ortaya çıkardığı yetersizlikler durumudur.

İşitme Özel Gereksinimli Birey, konuşma ve öğrenme sürecinin çok daha hızlı olabileceği yaşlarda işitme kaybı nedeniyle sorunlar yaşamaktadır.

“Kurumumuz”ca hazırladığımız ve uyguladığımız program çerçevesinde bireyin işitme kaybı tespit edildiği andan itibaren özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınarak aşağıdaki hedeflere yönelik çalışılmaktadır.

– İşitme kalıntısını en üst düzeyde kullanma,

– İşitsel algı becerilerini kullanarak yaşıtları düzeyinde dil ve konuşma becerisi geliştirme,

– İletişim becerilerini geliştirerek günlük yaşamda kullanma,

– Okuduğunu anlama ve okuma yazma becerilerini geliştirme,

– Temel matematik becerilerini kazanma,

– Akıl yürütme becerilerini geliştirme.