Bedensel Engellilik

Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye bedensel engelli bu duruma yol açan durumlara ise “Bedensel Engel” denir.

Farklı nedenlerle ve şekillerde ortaya çıkmış olan “Bedensel Engelleri” nedeni ile sağlıklı kişilerden farklılaşan, günlük yaşam aktiviteleri olumsuz etkilenmiş, eğitim hizmetlerinden gereğince yararlanamayan her yaştaki bireye aşağıdaki alanlarda ve amaçlara yönelik rehabilitasyon desteği vermekteyiz.

Beceri Kazandırma”

– Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazandırma,

– Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme,

– Yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipmanı kullanma,

– Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor bütünlüğü,

– Bacak ve kollarını fonksiyonel bir şekilde kullanma

Beceri Geliştirm

– Kaba ve ince motor becerileri geliştirme ,

– Transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik (ambulasyon ) hareketleri, Gelişim basamaklarına uygun davranma,

– Hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü geliştirmeleri.

– Tüm ortopedik araç ve gereçlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak