Grup Eğitimi”

Gelişim düzeyleri birbirine yakın öğrencilerin, toplumsal yaşama uyum sağlamalarını, kurallı oyun oynamalarını, iletişim becerilerini arttırmalarını, yönerge ve sorumluluk alma becerilerini geliştirmelerini amaç edinen birkaç öğrenciden oluşan çalışmadır.