Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP)

Özel gereksinimli bireylerin, engel türüne ve derecesine bağlı olarak eğitsel tanılama ekibimiz tarafından planlanan ve özel programlar çerçevesinde özel eğitim personeli tarafından uygulanan; ailenin ve varsa bireyin devam ettiği okulun (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) öğretmeninin de dahil olduğu kişiye özel eğitim programı olup, aşağıdaki amaçları içerir ;

  1. Bireyin o anki performansı,

  2. Kısa dönemli öğretim hedeflerini de içeren yıllık amaçları,

  3. Bireye sağlanabilecek özel eğitim hizmetlerini ve bireyin normal eğitim programlarına ne ölçüde katılabileceği,

  4. Uygun ölçüt, süre ve öğretim amaçlarını içeren bir yıllık hedefler (BEP)